Tjenester

Utredning

En utredning består av samtale med klient, men også med foresatte/pårørende om det er ønskelig. Etter den første samtalen foretar jeg en observasjon, testing og rapport med eventuelle andre anbefalinger for videre oppfølging. Jeg kan kartlegge innenfor de logopediske fagområdene:

→ Afasi
→ Kognitive kommunikasjonsvansker
→ Språk- og talevansker
→ Stemmevansker
→ Taleflytvansker

Behandling og oppfølging

Jeg tilbyr behandling eller rehabilitering av vanskene tilpasset den enkelte klients behov og ønsker. Jeg ønsker å samarbeide nært med både klient og foresatte/pårørende for å utarbeide en felles målsetning med behandlingen. Jeg tar utgangspunkt i hva tidligere utredning viser om styrker og utfordringer, samt deres personlige oppfatning og ønsker.

Rådgivning

Kommunikasjonsvansker tilknyttet språk-, stemme- eller talevansker kan medføre store utfordringer og innvirkninger for en persons livskvalitet og livet generelt. Rådgivning er derfor en viktig del av behandlingen og oppfølgingen, både til klientene selv, men også foresatte/pårørende.