Taleflytvansker

Tilbake til fagområder

Hva er taleflytvansker?

Taleflytvansker er et samlebegrep på vansker som påvirker verbal kommunikasjon ved å endre talestrømmen på en ineffektiv måte. Underkategorier av taleflytvansker er stamming og løpsk tale. Mange kan i perioder oppleve taleflytvansker, spesielt i situasjoner man er under stort press. Vanskene utredes og behandles som oftest av logopeder.

Løpsk tale
Stamming