Om meg

Eva Jeanette Kristiansen

Logoped/MNLL

Utdanning

Master i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi
(Universitetet i Oslo, 2020)

Bachelor i barnehagelærerutdanning, med fordypning i musikk
(Universitetet i Sørøst-Norge, 2010)

Arbeidserfaring

 • Sangpedagog (2012-nåværende)
 • Pedagogisk leder/pedagog i barnehage (2010-2017)

Praksis-erfaring

 • Logopedisk stemmepraksis ved Statped Sørøst, utredning av stemmevansker, rådgivning og stemmetrening, Oslo (2018)
 • Seksjon for logopedi avd. klinisk service medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus (2018)
 • Logoped på Jong skole, Bærum (2017)

Sertifiseringer

LSVT Loud (Lee Silverman Voice Treatment)
TalkTools, nivå 1 og 2

Kurs

 • Stemmedagen, Statped (2021)
 • Afasiforbundets dysfagiwebinar, Afasiforbundet (2021)
 • Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen (webinar), Pedlex, (2020)
 • Huntington i hverdagen (webinar), Landsforeningen for Huntington (2020)
 • Kurs i enkle puste-meditasjoner (2020)
 • Pust – En fagkveld med praktiske øvelser, Østfold logopedlag (webinar) (2020)
 • TalkTools OPT-kurs, Barnas Språksenter (2020)
 • Dysartri – Bedømning och intervention i et ICF-perspektiv, BuVeTe logopedlag (2020)
 • Afasidagene, Statped Hovseter, Oslo (2019)
 • Stemmedagen, Statped Hovseter, Oslo (2019)
 • Vinterkonferanse, Norges Logopedlag, Oslo (2019)