Kognitive kommunikasjonsvansker

Tilbake til fagområder

Hva er kognitive kommunikasjonsvansker?

Betegnelsen kognitive kommunikasjonsvansker brukes om mennesker som etter sykdom eller ervervet skade opplever vansker med både hukommelse, oppmerksomhet og atferdsregulering. Dette påvirker med andre ord flere områder og ikke nødvendigvis bare språket. Vansker med forståelse, tale, lesing, skriving , samtaleferdigheter og sosial kompetanse er typisk tegn på at man har kognitive kommunikasjonsvansker.

Noen symptomer man gjerne kjenner igjen

  • Leter etter ord
  • Ha vansker med å komme til poenget (muntlig og skriflig)
  • Forveksle lyder og ord med hverandre
  • Si upassende ting
  • Endret taletempo
  • Tolke språk bokstavelig

Det finnes hjelp

Mennesker med kognitive kommunikasjonsvansker har rett til å få hjelp og oppfølging. Det er i hovedsak kommunens ansvar, men om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan man få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Behandling dekkes av Helfo.