Covid-19

Færder logopedi følger FHI sine forskrifter (Covid-19-forskriften §16) når det kommer til en-til-en behandling. Forskriften sier at logopeder bare kan tilby tjenester dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, at man overholder avstandskrav der det er mulig og at man holder seg hjemme ved symptomer. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. Tjenestene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, gå over til digitale tjenester eller midlertidig stenge ned som følge av smitteutbrudd.

  • Pasienter/brukere skal ikke komme til virksomheten dersom de har symptomer forenelig med covid-19 eller hvis de er i karantene eller isolasjon.
  • Dersom det oppstår symptomer på luftveisinfeksjon mens de er til undersøkelse eller behandling bør vedkommende ta på seg munnbind og reise hjem eller videre til legevakt ved behov for akutt legetilsyn. Ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og ikke gå på jobb hvis de tror de kan være syke.
  • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er isolert eller i karantene bør gjennomføres via telefon/videokonsultasjon hvis den ikke kan utsettes. Informasjon om dette bør gis når vi avtaler neste behandlingstime.
  • Virksomheten skal ha en skriftlig oversikt over hvem som har vært fysisk tilstede til bruk for eventuell smittesporing.

Informasjon hentet fra FHI