Priser

Færder logopedi har mønsteravtale med Helfo og følger derfor deres takster (folketrygdloven § 5-10). Takstene er fastsatt av Norsk Logopedlag (MNLL) som Færder Logopedi er medlem av. Takstene justeres årlig (1. juli).

A1a. Undersøkelse/utredning
A1b. Tillegg for undersøkelse over 30 minutter, per påbegynte 15 minutter
A2a. Behandling
A2b. Tillegg for behandling utover 30 minutter, per påbegynte 15 minutter
A5a. Møtegodtgjørelse med reisetid ved deltagelse i planlagte samarbeidsmøter – 30 minutter
A5b. Tillegg for tidsbruk over 30 minutter, per påbegynte 30 minutter
A7a. Videokonsultasjon
A7b. Tillegg for videokonsultasjon over 30 minutter, per påbegynte 15 minutter

kr. 550,-
kr. 275,-
kr. 546,-
kr. 273,-
kr. 390,-

kr. 390,-
kr. 546,-
kr. 273,-

Hvis man ikke får dekket behandling via Helfo kan man selvfølgelig dekke kostnadene selv. Jeg skriver ut faktura.

Jeg gjør oppmerksom på at avlysning av time må skje senest 24 timer før logopedtimen. En avbestilling på mindre enn 24 timer fører til et gebyr lik 50% av Helfo sine takster. Ved manglende oppmøte gis et gebyr på 100% lik Helfo sine takster.