Priser

Færder logopedi har mønsteravtale med Helfo og følger derfor deres takster (folketrygdloven § 5-10). Takstene er fastsatt av Norsk Logopedlag (MNLL) som Færder Logopedi er medlem av. Takstene justeres årlig (1. juli).

A1. Undersøkelse/utredning
A2. Behandling – 45 minutter
A3. Behandling – 60 minutter
A5a. Møtegodtgjørelse med reisetid ved deltagelse i planlagte samarbeidsmøter – 30 minutter
Tillegg for tidsbrukt over 30 minutter
A7a* Videokonsultasjon – 45 minutter
A7b. Videokonsultasjon – 60 minutter

kr. 1650,-
kr. 825,-
kr. 1092,-
kr. 390,-
kr. 390,-
kr. 825,-
kr. 1092,-

*Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset og varer frem til 31. desember 2021.

Hvis man ikke får dekket behandling via Helfo kan man selvfølgelig dekke kostnadene selv. Jeg skriver ut faktura.

Jeg gjør oppmerksom på at avlysning av time må skje senest 24 timer før logopedtimen. En avbestilling på mindre enn 24 timer fører til et gebyr lik 50% av Helfo sine takster. Ved manglende oppmøte gis et gebyr på 100% lik Helfo sine takster.