Stemmevansker

Tilbake til fagområder

Hva er stemmevansker?

Stemmevansker er problemer med bruk av og kontroll på stemmen. Dette kan oppstå på grunn av skade, sykdom eller feilbruk av stemmen. Stemmevansker deles inn i tre kategorier:

Funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker skyldes overbelastning og/eller feil bruk av musklene som styrer stemmeproduksjonen. Feilbruk av musklene kan gi ubehag eller smerter, og føre til stemmetretthet. Emosjonelle/psykiske forhold kan også være en medvirkende årsak. Ved funksjonelle stemmevansker er det ingen ytre tegn på at noe er galt med stemmebåndene.

Noen risikofaktorer for funksjonelle stemmevansker

  • Mye roping/skriking
  • Snakke i et for lyst stemmeleie
  • Spenninger eller feilstillinger i kroppen
  • Stemmekrevende yrker

Organiske stemmevansker

Skyldes sykdom eller skade i muskulatur eller nervebaner knyttet til strupen. Organiske stemmevansker kan være medfødt eller ervervet. En undersøkelse hos øre-nese-hals-spesialist vil kunne vise disse endringene og/eller unormale forholdene i strupen.

Eksempler på organiske stemmevansker

  • Cyster eller polypper på stemmebåndet
  • Lammelser av muskler i strupen

Nevrologiske stemmevansker

Dette er en undergruppe av organiske stemmevansker, det kan derfor være både medfødt eller ervervet. Dette kan oppstå som følge av skade, sykdom eller svulster i det sentrale eller perifere nervesystemet. De fleste nevrologiske stemmevanskene kan ikke kureres, men logopedisk trening og veiledning kan i mange tilfeller bedre tale- og stemmefunksjonen slik at klienten håndterer vanskene bedre.

Blandingsårsaker

En betegnelse på stemmevansker der man ikke er sikker på årsaken, eller der mange faktorer ser ut til å virke sammen.

Andre sykdommer

Stemmevansker kan oppstå på grunn av andre sykdommer. Dette kan være for eksempel Parkinsons sykdom, Multippel Sklerose, hjerneslag eller andre nevrologiske sykdommer som kan påvirke pust og stemme.

Det finnes hjelp

Personer med stemmevansker har rett til å få hjelp. Dette er i hovedsak kommunens ansvar. Om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan du ta kontakt med fastlege og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Helfo dekker disse utgiftene.