Færder Logopedi

Festina lente

Covid-19 informasjon:

Smittevern er viktigst

Færder logopedi holder åpent for avtalte konsultasjoner etter nåværende smittevernsdirektiv fra Helsedirektoratet og FHI for å hindre smittespredning.

Jeg tilbyr også konsultasjon, veiledning og behandling over video eller telefon.

Kontakt

Du kan kontakte meg på telefon eller via e-post.

Festina lente er et latinsk ordtak som betyr “å skynde seg langsomt”. Dette er min visjon og filosofi som logoped.

Velkommen skal du være

Færder logopedi er en privat praksis som tilbyr logopediske tjenester til barn, unge og voksne. Praksisen drives av Eva Jeanette Kristiansen. Jeg holder hovedsakelig til i Færder kommune, men jeg reiser rundt i Vestfold.

Rett til hjelp

Når du har en tale- eller kommunikasjonsvanske har du krav på hjelp og i følge opplæringsloven (§ 5-1, § 4A-2) har du rett til spesialundervisning etter en sakkyndig vurdering som tar utgangspunkt i dine behov (§ 5-3). I følge folketrygdloven (§ 5-10) har du også rett til å få behandlingen dekket av Helfo.

Mønsteravtale og medlemskap

Færder logopedi har mønsteravtale med Helfo og er medlem i Norsk Logopedlag (MNLL).