LSVT Loud

←Tilbake til om meg

Hva er LSVT Loud?

LSVT Loud er et forskningsbasert verktøy som er utviklet til bruk for mennesker med Parkinsons sykdom, men kan også brukes ved andre nevrologiske sykdommer og tilstander. Metodene er brukt gjennom mange år i USA, med vitenskapelig dokumenterte resultater. Metoden er oppkalt etter Mrs. Lee Silverman (Lee Silverman Voice Treatment) og utviklet av Dr. Lorraine Ramig. LSVT Loud trener mennesker til å bruke stemmen på et mer funksjonelt lydnivå når de skal snakke hjemme, på jobb og i samfunnet generelt. Nøkkelelementet ved metoden er å hjelpe pasientene til å “rekalibrere” forståelsen  deres av hvor høyt eller lavt de snakker.

LSVT Loud har hjulpet mennesker i alle stadier av sykdomsforløpet, men forskning viser at metoden har vært mest effektiv på et moderat stadium.

Hvilke mennesker kan ha nytte av LSVT Loud?

Forskning har vist at LSVT Loud har effekt på Atypisk Parkinsonisme, Progressiv Supranukleær Parese (PSP), voksne med taleproblemer grunnet slag eller Multippel Sklerose (MS) og barn med Cerebral Parese og Down Syndrom.

Kilde: LSVT Global