TalkTools

←Tilbake til om meg

Hva er TalkTools?

TalkTools er et firma som utvikler verktøy til bruk av metoden Oral Placement Therapy (OPT). OPT bruker en trinnvis, hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter som legger fundamentet for spising og taleproduksjon.

Oral Placement Therapy

Metoden setter søkelys på hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker. Med verktøyene TalkTools jobber man med disse bevegelsene.

OPT er delt inn i tre deler; de auditive og visuelle sensoriske systemene og de taktile – og proprioseptive – sensoriske systemene. Målet med OPT er klarere tale, forbedret spising, uavhengighet og forbedret livskvalitet.

Kilde: TalkTools