Kjønnsinkongruens

Tilbake til fagområder

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor man opplever en uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder, men diagnosen kan ikke stilles før starten av puberteten.

Hvordan eller hvorfor fenomenet oppstår er ukjent, derfor er det et fokus på dette innen forskning både nasjonalt og internasjonalt. På tross av at man kan anta at kjønnsidentitet er påvirket av barndom og oppvekst argumenterer likevel forskere nå for at biologiske faktorer kan disponere individer for å utvikle kjønnsinkongruens.

Henvisning og vurdering

Når det er mistanke om behandlingstrengende kjønnsinkogruens skal fastlege henvise til lokalt distriktspyskiatrisk senter (DPS) eller til privatpraktiserende avtalespesialist. Det skal gjennomføres en kartlegging og vurdering av pasientens funksjonsnivå og psykososiale situasjon.

Utredning

På avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV) jobber spesialutdannede psykologer, leger, sykepleiere og sekretærer. Utredning består av samtaler, semi-strukturerte intervjuer, og selvutfyllingsskjemaer.

Kjønnsidentitetsopplevelsen må ha vedvart over tid for å kunne diagnostiseres. Den kan ikke være et symptom på alvorlig psykisk sykdom. Diagnostikken hviler på kjønnsidentitetshistorie, drivkraften bak ønsket om behandling og hvordan denne kan forstås.

Behandling

Hormonell behandlingsfase

Når diagnosen er satt etter endt utredning kan du henvises til hormonell behandling hos endokrinolog (hormonlege). Målet for den hormonelle behandlingen er maskulinisering og feminisering, uten uakseptable medikamentbivikrninger. De med mannlig fødselskjønn (M-K) tilbys østrogen- og antiandrogenbehandling (testosteronblokker). De med kvinnelig fødselskjønn (K-M) tilbys testosteronbehandling.

Kirurgisk behandlingsfase

Etter minst 1 år på hormoner, hvor du har vært psykososialt fungerende, vurderes du for kirurgisk behandling. Aldersgrense for å gjennomføre kirurgisk kjønnsbekreftende behandling er 18 år. Det finnes ingen øvre aldersgrense.

Logopedisk oppfølging

Når det gjelder kjønnsinkongruens er behovet for logoped individuelt. Stemmen er en viktig del av identiteten vår og et av de viktigste kommunikasjonsmiddelene vi har. Din stemme er ditt utgangspunkt, og vi skal sammen finne ditt stemmeuttrykk. Her er det viktig at du blir fornøyd, basert på realistiske mål.

Det finnes hjelp

Trenger du logoped har du rett til å få hjelp. Dette er i hovedsak kommunens ansvar, men om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan du ta kontakt med fastlege og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandlingen.